معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره زمگسا | سایت آموزش بورس ایران
زمگسا
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره زمگسا
اخبار مجامع بورسی

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره زمگسا

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره (زمگسا) زمگسا بسمه تعالی اطلاعیه موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت شماره پیگیری: ۶۳۳۳۲۲ نماد: زمگسا                               …
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره (زمگسا)

زمگسا

بسمه تعالی

اطلاعیه

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
شماره پیگیری: ۶۳۳۳۲۲
نماد: زمگسا                                                                                                           کد صنعت:۰۱۲۱۰۱
شرکت: کشاورزی و دامپروری مگسال
بدین وسیله به اطلاع می رساند بااستناد مصوبۀ مجمع ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ و جلسۀ هیئت مدیرۀ ۲۶/۰۱/۱۳۹۹ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می باشد:Screenshot 1 2

حتما بخوانید
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ثغرب
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.