نماد اعتماد سجبا ( سایت جامع بورس ایران)

با توجه به ایرادی که در کد نماد اعتماد سایت جامع بورس ایران هست ٬ لازم است عزیزانی که مایل هستند از صحت نماد الکترونیکی سجبا اطمینان حاصل نمایند ٬ در سایت نماد اعتماد الکترونیکی کلمه سجبا یا ecn.ir را سرچ نمایند.

نماد اعتماد سجبا
نماد اعتماد سایت جامع بورس ایران