گزارش فعالیت ماهانه دبالک | سایت آموزش بورس ایران
گزارش فعالیت ماهانه دبالک
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه دبالک
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه دبالک

گزارش فعالیت ماهانه دبالک دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دبالک شرکت: تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سرمایه ثبت شده:۳۷۰,۰۰۰ نماد: دبالک سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۴۳۲۳۱۱ گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در فرابورس ایران اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش فعالیت ماهانه دبالک دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دبالک

شرکت: تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک
سرمایه ثبت شده:۳۷۰,۰۰۰
نماد: دبالک
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۴۳۲۳۱۱
گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰
وضعیت ناشر:پذیرفته شده در فرابورس ایران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*

 

تولید و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
jadval
منبع : کدال
حتما بخوانید
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه کلوند
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.