گزارش فعالیت ماهانه دبالک
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه دبالک
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه دبالک

گزارش فعالیت ماهانه دبالک دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دبالک شرکت: تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سرمایه ثبت شده:۳۷۰,۰۰۰ نماد: دبالک سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۴۳۲۳۱۱ گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در فرابورس ایران اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش فعالیت ماهانه دبالک دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دبالک

شرکت: تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک
سرمایه ثبت شده:۳۷۰,۰۰۰
نماد: دبالک
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۴۳۲۳۱۱
گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰
وضعیت ناشر:پذیرفته شده در فرابورس ایران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*

 

تولید و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
jadval
منبع : کدال
حتما بخوانید
عملکرد خرداد ماه سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست