تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاري مشترك آتیه نوین | سایت آموزش بورس ایران
سرمایه گذاري مشترك آتیه نوین
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین
اخبار مجامع بورسی

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری: پیرو آگهی منتشـر شده در سامانه کدال در تاریخ   ۱۳۹۹/۰۲/۰۳  در خصوص دعوت به مجمع صـندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری:

پیرو آگهی منتشـر شده در سامانه کدال در تاریخ   ۱۳۹۹/۰۲/۰۳  در خصوص دعوت به مجمع صـندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سـرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه :
استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق
تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق :

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای       تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای          درصد مالکیت
بانک اقتصاد نوین                                                                                    ۳۰۰۰۰                                           ۷۵
تامین سرمایه نوین                                                                                  ۱۰۰۰۰                                          ۲۵
جمع                                                                                                   ۴۰۰۰۰                                            ۱۰۰

حتما بخوانید
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه شدوص

اعضای هیئت رئیسه :
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم عماد احمدی پور رودپشت (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم ابوالفضل کارگذار (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم منصوره علی عسگری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سحر فرهمندی (مدیر صندوق) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق :
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکن                                                               نام رکن                                                             شناسه ملی
حسابرس صندوق                                           موسسه حسابرسی بیات رایان                                       ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲

تصمیمات مجمع :
تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.
اظهار نظر حسابرس محترم صندوقدر خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ تصویب گردید.
تعیین روزنامه کثیرال انتشار صندوق :
روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
• دنیای اقتصاد

حتما بخوانید
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره

مجمع به آقا/خانم مرتضی احمدی با حق توکیلبه غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.
رئیس مجمع                    ناظرمجمع                          ناظرمجمع                            منشی مجمع

منبع : کدال

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.