شفاف سازی در خصوص خبر یا شایعه شبریز | سایت آموزش بورس ایران
شایعه شبریز
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. شفاف سازی در خصوص خبر یا شایعه شبریز
اخبار مجامع بورسی

شفاف سازی در خصوص خبر یا شایعه شبریز

شفاف سازی در خصوص خبر یا شایعه شبریز شرکت پالایش نفت تبریز  نماد: شبریز موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری سامانه کدال مبنی بر سوالات…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

شفاف سازی در خصوص خبر یا شایعه شبریز

شرکت پالایش نفت تبریز 

نماد: شبریز

موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری سامانه کدال مبنی بر سوالات مطروحه به استحضار می رساند 
باسلام ؛ احتراماً، عطف به نامه ارسالی در کدال در خصوص لزوم ارایه اطلاعات درخواستی موارد ذیل به استحضار می رساند:
۱- تا این تاریخ ، دستورالعمل قیمت گذاری نفت خام و فرآورده ها در سال ۱۳۹۹ به این شرکت ابلاغ نشده و پیگیری های لازم از طرف انجمن صنفی در حال انجام می باشد .
۲- این شرکت در راستای اجرای تصویب نامه هیأت محترم وزیران جهت انجام طرح های کیفی سازی محصولات، از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۷، رقمی معادل ۵۰۴ر۶۳۰ر۵ میلیون ریال از محل ۳۰% سود سالانه تحت عنوان اندوخته طرحهای توسعه ای ذخیره و در راستای طرحهای کیفی سازی هزینه نموده است.
در حال حاضر کل بنزین تولیدی شرکت یورو ۵ می باشد و بخشی از گازوئیل تولیدی یورو ۵ بوده و برای تولید مابقی، پروژه های بازیافت گازهای انتهایی گوگردسازی ، خالص سازی هیدروژن و واحد جدید گوگردسازی از سال ۹۸ شروع و انتظار می رود تا پایان سال ۹۹ به بهره برداری برسد.
تاثیر پروژه های فوق بر فعالیت شرکت همواره در یادداشت های پیوست صورت های مالی، گزارش تفسیری و یا تحت عنوان موارد با اهمیت به طور مفصل افشا شده و درکدال قابل مشاهده است.
۳- با شیوع جهانی بیماری کورید ۱۹ و کاهش بی سابقه تقاضای نفت خام و فرآورده ها و برهم خوردن تعادل قیمت ها در پایـان سال ۱۳۹۸ و ادامـه این روند کاهـشی در دو ماه سال جاری که بعنوان مـثال در قیاس با قیـمتهای اسفند ماه ۱۳۹۸ ، قیمت نفت خام در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ با ۴۲ تا ۴۳ درصد کاهـش در هر بشـکه، بنزین در فروردیـن ۹۹ با ۶۳% کاهـش و اردیبهشت با ۴۲% کاهش در هر بشکه، نفت گاز به ترتیب با ۳۸% و ۴۶% کاهش در هر بشکه و نفت کوره با ۳۴% و ۳۳% کاهـش در هر بشکه همراه بوده است .
لذا مطابـق استانداردهای حسابداری و کسب نظر کارشناسی حسـابرس مسـتقل نسبت به ارزشیابی موجودی فرآورده های نفتی ( نزد خود و یا شرکت پخش) بر مبنای نرخ فرآورده ها در فروردین ۹۹ ( برگرفته از نشریه پلاتس) نمود.
تفاوت این نرخ با نرخ فرآورده ها در فروردین ۹۹ مبنای محاسبه کاهش ارزش موجودی و ثبت ذخیره کاهش ارزش موجودی فرآورده ها به مبلغ ۵۹۴ر۰۴۲ر۵ میلیون ریال گردید.
در مورد موجودی نفت خام نیز، قیمت نفت خام در روز ۲۹/۱۲/۹۸ با میانگین قیمت نفت خام در فروردین ۹۹ مقایسه و قیمت مابه التفاوت قیمت های مذکور به مبلغ رقمی معادل ۸۱۶ر۲۰۶ر۲ میلیون ریال بدین منظور ذخیره کرفته شد.
لازم به توضیح است در شرایط حاظر کرک اسپیرد اکثر محصولات از جمله بنزین ( که در ماههای اخیر منفی بوده ) مثبت میباشد.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود

حتما بخوانید
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی شبندر

منبع : کدال

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.