گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه زفکا | سایت آموزش بورس ایران
زفکا
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه زفکا
اخبار مجامع بورسی

گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه زفکا

گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه زفکا منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (زفکا) مشخصات کلی ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی (نسخه رونوشت) (شماره پیگیری : ۶۲۶۸۹۶) عنوان: ھشدار مربوط به توقف نماد متن: مـدیرعامل محترم شـرکت سـرمایه گـذاری خوارزمی با سلام ً احترامـا به اسـتحضار می رسانـد، بـا توجه به نوسـان…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه زفکا منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (زفکا)

مشخصات کلی
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی (نسخه رونوشت) (شماره پیگیری : ۶۲۶۸۹۶)
عنوان: ھشدار مربوط به توقف نماد
متن:
مـدیرعامل محترم شـرکت سـرمایه گـذاری خوارزمی با سلام ً احترامـا به اسـتحضار می رسانـد، بـا توجه به نوسـان بیش از ۵۰ درصـد در قیمت پایانی سھام آن شرکت طی ۱۵ روز معاملاتی متوالی، در اجرای مفاد ماده ۱۷ مکرر ۱″ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بھادار تھران“، نمـاد معاملاتی شـرکت به منظـور “برگزاری کنفرانس اطلاع رسـانی” و ارائه “اطلاعـات حاصـل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسـانی” متوقف شـده است.

خواھشـمند است نسـبت به ارسـال اطلاعیه ” اطلاعـات حاصـل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسـانی ” حـداکثر تـا ۲ روز کـاری بعـد در سایت کـدال اقـدام فرمائید. مجید نوروزی

منبع : کدال

حتما بخوانید
شفاف سازی در خصوص شایعه یا خبر بایکا
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.