گزارش فعالیت ماهانه واعتبار | سایت آموزش بورس ایران
گزارش فعالیت ماهانه واعتبار
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه واعتبار
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه واعتبار

گزارش فعالیت ماهانه واعتبار دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ واعتبار گزارش فعالیت ماهانه واعتبار شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران سرمایه ثبت شده:۸۰۰,۰۰۰ نماد: واعتبار ( خعتبار ) سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۵۶۹۹۲۸ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۰۴/۳۱ وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران اطلاعات…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش فعالیت ماهانه واعتبار دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ واعتبار

گزارش فعالیت ماهانه واعتبار

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران
سرمایه ثبت شده:۸۰۰,۰۰۰
نماد: واعتبار ( خعتبار )
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۵۶۹۹۲۸
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۰۴/۳۱
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

jadval 2

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها  میلیون ریال

منبع : کدال

حتما بخوانید
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای قشکر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.