گزارش فعالیت ماهانه واعتبار
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه واعتبار
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه واعتبار

گزارش فعالیت ماهانه واعتبار دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ واعتبار گزارش فعالیت ماهانه واعتبار شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران سرمایه ثبت شده:۸۰۰,۰۰۰ نماد: واعتبار ( خعتبار ) سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۵۶۹۹۲۸ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۰۴/۳۱ وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران اطلاعات…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش فعالیت ماهانه واعتبار دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ واعتبار

گزارش فعالیت ماهانه واعتبار

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران
سرمایه ثبت شده:۸۰۰,۰۰۰
نماد: واعتبار ( خعتبار )
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۵۶۹۹۲۸
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۰۴/۳۱
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

jadval 2

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها  میلیون ریال

منبع : کدال

حتما بخوانید
شفاف سازی در خصوص شایعه یا خبر خریخت
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست