افشای اطلاعات با اهمیت فاراک | سایت آموزش بورس ایران
اطلاعات با اهمیت فاراک
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. افشای اطلاعات با اهمیت فاراک
اخبار مجامع بورسی

افشای اطلاعات با اهمیت فاراک

افشای اطلاعات با اهمیت فاراک – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) فاراک شرکت: شرکت ماشین سازی اراک            سرمایه ثبت شده: ۶۲۸۶۵۴۷                                    نماد: فاراک           …
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

افشای اطلاعات با اهمیت فاراک – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) فاراک

شرکت: شرکت ماشین سازی اراک           

سرمایه ثبت شده: ۶۲۸۶۵۴۷                                   

نماد: فاراک                                             

سرمایه ثبت نشده: ۰

کد صنعت : ۲۸۱۳۰۲     

سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                       

وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد.

عنوان موضوع افشاء: انعقاد قرارداد مهم – گروه الف         

موضوع قرارداد: تأمین Column & Process Internal های پروژه پتروشیمی کیان

تاریخ انعقاد قرارداد: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

طرف قرارداد: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

مبلغ قرارداد: ۱,۰۰۲,۵۳۹ میلیون ریال

نحوه تسویه: تاکنون جزئیات قرارداد ( از جمله نحوه تسویه ) به امضاء طرفین نرسیده است .

شرح جزئیات قراداد: با توجه به ابلاغیه ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ به شماره ۹۹/۱۱۱/۲/۷۹۶۳ شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت تأمین Column & Process Internal های پروژه پتروشیمی کیان به این شرکت واگذار گردیده است مبلغ قرارداد معادل ۰۰۰ر۸۱۰ر۵ یورو بوده که با نرخ هر یورو ۵۵۴ر۱۷۲ ریال ( نرخ فروش یورو در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ در سامانه نیما ) به ریال تبدیل گردیده است .

پس از قطعیت سفارش منوط به اخذ تایید نهایی هیئت مدیره شرکت OIEC بوده که ظرف ده روز آینده اطلاع رسانی خواهد شد .

تاریخ موثر اجرای قرارداد: ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

حتما بخوانید
شپنا مجوز افزایش سرمایه جذاب ۴۹ درصدی گرفت

منبع : کدال

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.