اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای شکلر | سایت آموزش بورس ایران
صورت‌های مالی میاندوره‌ای شکلر
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای شکلر
اخبار مجامع بورسی

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای شکلر

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای شکلر دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) شکلر شرکت: نیروکلر سرمایه ثبت شده:۵۰۰,۰۰۰ نماد: شکلر سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۴۴۱۱۲۸ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۰۵/۳۱ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران اطلاعات نمایش داده شده…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای شکلر دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) شکلر

شرکت: نیروکلر
سرمایه ثبت شده:۵۰۰,۰۰۰
نماد: شکلر
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۴۴۱۱۲۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۰۵/۳۱
وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
صورت سود و زیان
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
jadval 4
منبع : کدال
حتما بخوانید
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای برکت
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.