پیشنهاد افزایش سرمایه فولاد افزا سپاهان | سایت آموزش بورس ایران
فولاد افزا سپاهان
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. پیشنهاد افزایش سرمایه فولاد افزا سپاهان
اخبار مجامع بورسی

پیشنهاد افزایش سرمایه فولاد افزا سپاهان

پیشنهاد افزایش سرمایه فولاد افزا سپاهان اطلاعیه شرکت: فولاد افزا سپاهان نماد: فافزا کد صنعت: ۲۷۱۰۰۵ موضوع: پیشنهاد هییٔت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

پیشنهاد افزایش سرمایه فولاد افزا سپاهان

اطلاعیه

شرکت: فولاد افزا سپاهان

نماد: فافزا

کد صنعت: ۲۷۱۰۰۵

موضوع: پیشنهاد هییٔت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هییٔت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هییٔت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،سود انباشته به منظور اجرای طرح بریکت ریزدانه های آهک براساس قرارداد ۱۰ ساله BBB با مجتمع فولد مبارکه و همچنین مقدمات حضور در بازار دوم فرابورس ایران که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ به تصویب هییٔت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارایٔه میگردد. اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی میگردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

منبع: کدال

حتما بخوانید
خبر غشهداب یا شفاف سازی در خصوص شایعه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.