افشای اطلاعات با اهمیت شیران | سایت آموزش بورس ایران
اطلاعات با اهمیت شیران
 1. خانه
 2. اخبار مجامع بورسی
 3. افشای اطلاعات با اهمیت شیران
اخبار مجامع بورسی

افشای اطلاعات با اهمیت شیران

افشای اطلاعات با اهمیت شیران – (تحصیل سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شیران بخش های اصلی افشای اطلاعات با اهمیت شیران – (تحصیل سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شیران عنوان موضوع افشاء: تحصیل سهام – گروه الفجزئیات تحصیل :درصد مالکیت ناشر در شرکت خریداری…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

افشای اطلاعات با اهمیت شیران – (تحصیل سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شیران

شرکت: سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 

سرمایه ثبت شده: ۸۰۶۶۲۲۰                                                                         

نماد: شیران

سرمایه ثبت نشده: ۰  

سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                                         

وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد.

 عنوان موضوع افشاء: تحصیل سهام – گروه الف

تاریخ تحصیل : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

شرایط تسویه : نقدی

جزئیات تحصیل :

شرکت تحصیل شده : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)

درصد خریداری شده : ۲۶.۲۷ درصد

قیمت هر سهم : ۳,۴۳۷ ریال

جمع مبلغ معامله : ۱۰۸,۳۴۵ میلیون ریال

درصد مالکیت ناشر در شرکت خریداری شده :

  درصد مالکیت قبلی : ۰ درصد
  بهای تمام شده مالکیت قبلی : ۰ درصد
  درصد خریداری شده جاری : ۲۶.۲۷ درصد
  مجموع درصد مالکیت ناشر در شرکت خریداری شده : ۲۶.۲۷ درصد
  • شرح موضوع شامل شرایط شرکت مقابل (بورسی، غیر بورسی، خارجی و موضوع فعالیت آن شرکت) : غیر بورسی-کارگزاری (سهامی خاص)
حتما بخوانید
شفاف سازي در خصوص شایعه یا خبر کسعدی

 منبع : کدال

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.