اطلاعات با اهمیت شیران
 1. خانه
 2. اخبار مجامع بورسی
 3. افشای اطلاعات با اهمیت شیران
اخبار مجامع بورسی

افشای اطلاعات با اهمیت شیران

افشای اطلاعات با اهمیت شیران – (تحصیل سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شیران بخش های اصلی افشای اطلاعات با اهمیت شیران – (تحصیل سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شیران عنوان موضوع افشاء: تحصیل سهام – گروه الفجزئیات تحصیل :درصد مالکیت ناشر در شرکت خریداری…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

افشای اطلاعات با اهمیت شیران – (تحصیل سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شیران

شرکت: سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 

سرمایه ثبت شده: ۸۰۶۶۲۲۰                                                                         

نماد: شیران

سرمایه ثبت نشده: ۰  

سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                                         

وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد.

 عنوان موضوع افشاء: تحصیل سهام – گروه الف

تاریخ تحصیل : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

شرایط تسویه : نقدی

جزئیات تحصیل :

شرکت تحصیل شده : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)

درصد خریداری شده : ۲۶.۲۷ درصد

قیمت هر سهم : ۳,۴۳۷ ریال

جمع مبلغ معامله : ۱۰۸,۳۴۵ میلیون ریال

درصد مالکیت ناشر در شرکت خریداری شده :

  درصد مالکیت قبلی : ۰ درصد
  بهای تمام شده مالکیت قبلی : ۰ درصد
  درصد خریداری شده جاری : ۲۶.۲۷ درصد
  مجموع درصد مالکیت ناشر در شرکت خریداری شده : ۲۶.۲۷ درصد
  • شرح موضوع شامل شرایط شرکت مقابل (بورسی، غیر بورسی، خارجی و موضوع فعالیت آن شرکت) : غیر بورسی-کارگزاری (سهامی خاص)
حتما بخوانید
افشای اطلاعات با اهمیت فاراک

 منبع : کدال

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست