اطلاعات و صورت‌های مالی پارسان | سایت آموزش بورس ایران
اطلاعات و صورت‌های مالی پارسان
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. اطلاعات و صورت‌های مالی پارسان
اخبار مجامع بورسی

اطلاعات و صورت‌های مالی پارسان

اطلاعات و صورت‌های مالی پارسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سرمایه ثبت شده:۴۰,۵۰۰,۰۰۰ نماد: پارسان سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۴۴۱۲۰۶ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۰۶/۳۱ وضعیت ناشر:پذیرفته…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

اطلاعات و صورت‌های مالی پارسان

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

شرکت: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
سرمایه ثبت شده:۴۰,۵۰۰,۰۰۰
نماد: پارسان
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۴۴۱۲۰۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۰۶/۳۱
وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Screenshot 1 3

منبع : کدال

حتما بخوانید
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه فولاژ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.