گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه دسینا | سایت آموزش بورس ایران
فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه دسینا
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه دسینا
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه دسینا

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه دسینا منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱(اصلاحیه) شرکت: لابراتوارھای سینادارو سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰  سرمایه ثبت نشده: ۰ نماد: دسینا کد صنعت : ۴۳۲۳۲۲ گزارش فعالیت ماھانه ۱ ماھه منتھی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱  سال مالی منتھی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تھران تولید و فروش…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه دسینا منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱(اصلاحیه)

شرکت: لابراتوارھای سینادارو

سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰  سرمایه ثبت نشده: ۰

نماد: دسینا

کد صنعت : ۴۳۲۳۲۲

گزارش فعالیت ماھانه ۱ ماھه منتھی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱  سال مالی منتھی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تھران

تولید و فروش

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

گزارش ماهانه دسینا
گزارش ماهانه دسینا

 

گزارش ماهانه دسینا
گزارش ماهانه دسینا

 

منبع: کدال

حتما بخوانید
افشای اطلاعات با اهمیت قچار
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.