شفاف سازی در خصوص شایعه یا خبر خریخت | سایت آموزش بورس ایران
خبر خریخت
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. شفاف سازی در خصوص شایعه یا خبر خریخت
اخبار مجامع بورسی

شفاف سازی در خصوص شایعه یا خبر خریخت

شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر خریخت یا گزارش منتشر شده (خریخت) بسمه تعالی اطلاعیه شرکت: صنایع ریخته گری ایران نماد: خریخت                                                         …
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر خریخت یا گزارش منتشر شده (خریخت)

بسمه تعالی
اطلاعیه

شرکت: صنایع ریخته گری ایران
نماد: خریخت                                                                                                                                                          کد صنعت:۳۴۳۰۱۱
موضوع: شفاف سازی درخصوص شایعه،خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع میرساند پیرو اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر اثرات ناشی از ویروس کرونا بر فعالیت شرکت به استحضار می رساند اثرات ناشی از ویروس کرونا بر فعالیت شرکت بشرح پیوست اعلام م می گردد بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزدسازمان افشا می شود.

منبع : کدال

حتما بخوانید
شرکت توسعه و عمران امید در بورس درج شد
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.