گزارش فعالیت ماهانه خریخت | سایت آموزش بورس ایران
فعالیت ماهانه خریخت
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه خریخت
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه خریخت

گزارش فعالیت ماهانه خریخت دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ خریخت شرکت: صنایع ریخته گری ایران سرمایه ثبت شده:۱,۲۶۲,۱۸۳ نماد: خریخت سرمایه ثبت نشده:۳۰۰,۰۰۰ کد صنعت : ۳۴۳۰۱۱ گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش فعالیت ماهانه خریخت دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ خریخت

شرکت: صنایع ریخته گری ایران
سرمایه ثبت شده:۱,۲۶۲,۱۸۳
نماد: خریخت
سرمایه ثبت نشده:۳۰۰,۰۰۰
کد صنعت : ۳۴۳۰۱۱
گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰
وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*
تولید و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
Screenshot 2

جمع :                                    ۲۱,۷۴۲                                                         ۲۱,۷۴۲                               ۶۸,۵۴۱                           ۹۰,۲۸۳                          ۲۹,۲۵۰

منبع : کدال

حتما بخوانید
گزارش فعالیت ماهانه خگستر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.