گزارش فعالیت ماهانه کاذر | سایت آموزش بورس ایران
فعالیت ماهانه کاذر
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه کاذر
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه کاذر

گزارش فعالیت ماهانه کاذر ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ کاذر شرکت: فرآورده های نسوز آذر سرمایه ثبت شده: ۴۵۰,۰۰۰ نماد: کاذر سرمایه ثبت نشده: ۰ کد صنعت : ۵۴۹۲۰۴(ISIC) سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش فعالیت ماهانه کاذر ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ کاذر

شرکت: فرآورده های نسوز آذر
سرمایه ثبت شده: ۴۵۰,۰۰۰
نماد: کاذر
سرمایه ثبت نشده: ۰
کد صنعت : ۵۴۹۲۰۴(ISIC)
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد.
Screenshot 1 3
تولید و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال است.
منبع : کدال
حتما بخوانید
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دشیمی
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.