اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای قشکر | سایت آموزش بورس ایران
صورت‌های مالی میاندوره‌ای قشکر
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای قشکر
اخبار مجامع بورسی

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای قشکر

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای قشکر دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت: شکر سرمایه ثبت شده:۲۰۰,۰۰۰ نماد: قشکر سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۳۸۴۲۰۷ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۰۶/۳۱ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران اطلاعات نمایش داده شده با…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای قشکر دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

شرکت: شکر
سرمایه ثبت شده:۲۰۰,۰۰۰
نماد: قشکر
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۳۸۴۲۰۷
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۰۶/۳۱
وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*
صورت سود و زیان
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
Screenshot 1 1
منبع : کدال
حتما بخوانید
ثبت افزایش سرمایه غسالم
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.