افشای اطلاعات بااهمیت وسدید | سایت آموزش بورس ایران
اطلاعات بااهمیت وسدید
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. افشای اطلاعات بااهمیت وسدید
اخبار مجامع بورسی

افشای اطلاعات بااهمیت وسدید

افشای اطلاعات بااهمیت وسدید – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ وسدید اطلاعات بااهمیت وسدید شرکت: شرکت گروه صنعتی سدید  نماد: وسدید                                    …
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

افشای اطلاعات بااهمیت وسدید – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ وسدید

اطلاعات بااهمیت وسدید

شرکت: شرکت گروه صنعتی سدید 

نماد: وسدید                                                                  

سرمایه ثبت شده: ۳۹۸۰۸۸۴                                                                               

سرمایه ثبت نشده: ۰                                                                             

کد صنعت : ۲۷۹۹۰۱                                                                                   

شماره پیگیری:۶۴۴۸۰۹

سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                                           

وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد.

عنوان موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی- گروه ب

حتما بخوانید
شفاف سازی در خصوص شایعه یا خبر شبریز

مقیاس اثرات مالی رویداد

تاریخ رویداد : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

نسبت به کل دارایی ها در سال مالی قبل : مشخص نیست

نسبت به کل درآمد فروش در سال مالی قبل : مشخص نیست

شرح رویداد :بر اساس صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مقرر گردید افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی داراییهای شرکت (سرمایه گذاری بلند مدت) در دستور کار شرکت قرار گیرد . با توجه به افشای اطلاعات مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ موضوع مالکیت ۳۳ درصد شرکت فراب ، قطعا این تجدید ارزیابی شامل سهام شرکت فراب نیز خواهد بود.

منبع : کدال

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.