گزارش فعالیت ماهانه وهور | سایت آموزش بورس ایران
فعالیت ماهانه وهور
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه وهور
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه وهور

گزارش فعالیت ماهانه وهور دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ وهور شرکت: مدیریت انرژی امید تابان هور سرمایه ثبت شده:۴,۰۰۰,۰۰۰ نماد: وهور سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۴۰۱۰۰۴ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۰۹/۳۰ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در فرابورس ایران اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش فعالیت ماهانه وهور دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ وهور

شرکت: مدیریت انرژی امید تابان هور
سرمایه ثبت شده:۴,۰۰۰,۰۰۰
نماد: وهور
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۴۰۱۰۰۴
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت ناشر:پذیرفته شده در فرابورس ایران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
Screenshot 4 1
منبع : کدال
حتما بخوانید
افشای اطلاعات با اهمیت سکرما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.