تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ثالوند | سایت آموزش بورس ایران
ثالوند
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ثالوند
اخبار مجامع بورسی

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ثالوند

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ثالوند بخش های اصلی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ثالوندثالوندالف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : ثالوند اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد* موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ثالوند

ثالوند

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند –

نماد: ثالوند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ درمحل در اراک، انتهای شهرک قدس، کوی الهیه، میدان مسکن، پلاک ۳۸۱۸۷۸۶۳۹۱ واحد ۲۱۱   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

jadval 1

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم  علیرضا نوربهشت  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  میر احمد مصطفایی میلانی  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجید فوائدی  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل محمودی  به‌عنوان منشی مجمع .
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه طبق موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار. ماده ۲۲- “مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود.
ریاست مجمع با رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره بوده و یا از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن‌ها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.
دو نفر از سهامداران حاضر نیز به‌عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آن‌ها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند” اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه طبق موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار.
منبع : کدال
حتما بخوانید
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای کحافظ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.