تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ثغرب | سایت آموزش بورس ایران
ثغرب
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ثغرب
اخبار مجامع بورسی

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ثغرب

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ثغرب بخش های اصلی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ثغربثغربر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه : ثغرب اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد* این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ثغرب

ثغرب

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( ۶۳۹۷۶۵ ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:عدم درج تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در فرمها در ارتباط با اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب –
نماد: ثغرب
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ درمحل تبریز- سربالایی ولیعصر- روبروی پزشکی قانونی – نبش خیابان توانیر پلاک۱/۶   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.
ب– دستور جلسه :
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :12
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم  عباسعلی مینایی  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  میراحمد مصطفایی میلانی  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجیدفوائدی  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدنصیری  به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

سایر موارد
توضیحات:
تصمیمات متخذه : با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار ماده ۲۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید : ماده ۲۲- “مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. ریاست مجمع با رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره بوده و یا از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.
در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن‌ها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.
دو نفر از سهامداران حاضر نیز به‌عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آن‌ها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند” در اجرای ماده ۱۰۶ قانون تجارت به آقای عباسعلی مینایی وکالت با حق توکیل داده می‌شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورت‌جلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و اوراق و مدارک مربوطه و نشر آگهی تصمیمات در روزنامه رسمی کشور اقدام نماید .
اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه طبق موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار.
منبع : کدال
حتما بخوانید
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاري اندوخته ملت
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.