اطلاعات با اهمیت قچار
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. افشای اطلاعات با اهمیت قچار
اخبار مجامع بورسی

افشای اطلاعات با اهمیت قچار

افشای اطلاعات با اهمیت قچار شرکت: شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال نماد: قچار کد صنعت : ۳۸۴۲۰۶ سرمایه ثبت شده: ۱۴۰۰۰۰    سرمایه ثبت نشده: ۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در فرابورس ایران عنوان موضوع افشاء: سایر اطلاعات با اهمیت – خرید و واردات…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

افشای اطلاعات با اهمیت قچار

شرکت: شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال

نماد: قچار

کد صنعت : ۳۸۴۲۰۶

سرمایه ثبت شده: ۱۴۰۰۰۰    سرمایه ثبت نشده: ۰

سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

وضعیت ناشر:پذیرفته شده در فرابورس ایران

عنوان موضوع افشاء: سایر اطلاعات با اهمیت – خرید و واردات شکرخام- گروه ب

تاریخ رویداد ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

مقیاس اثرات مالی رویداد

نسبت به کل دارایی ها در سال مالی قبل مشخص نیست

نسبت به کل درآمد فروش در سال مالی قبل مشخص نیست

شرح رویداد

خرید و واردات مقدار۶۰.۴۸۰ تن شـکرخام از کشور هندوستان جهت تصفیه و فروش که به دلیل شرایط نوسانات نرخ ارز و همچنین شیوع ویروس کرونا و تغییرات به وجود آمده درتصمیمات مراجع ذیصلاح درخصوص میزان تخصیص شکرخام باعث ابهام در قطعیت موضوع شده بود که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ توسط هیات مدیره موضوع قطعی و افشا می گردد .

منبع: کدال

 

حتما بخوانید
شفاف سازی در خصوص خبر یا شایعه شبریز
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست