نماد فروس را تکنیکال بررسی کنیم | سایت آموزش بورس ایران
قیمت سهام فروس
  1. خانه
  2. تحلیل تکنیکال بورس
  3. نماد فروس را تکنیکال بررسی کنیم
تحلیل تکنیکال بورس

نماد فروس را تکنیکال بررسی کنیم

نماد فروس را تکنیکال بررسی کنیم نماد فروس که در طول بازار قفل در صف فروش بود در اواخر وقت توانست صف فروش را جمع کند اما تغییر زیادی در قیمت صورت نگرفت و فقط فشار فروش کمتر شد. سهام فروس ، روی حمایت خود قرار دارد و دوروز پیش…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

نماد فروس را تکنیکال بررسی کنیم

نماد فروس که در طول بازار قفل در صف فروش بود در اواخر وقت توانست صف فروش را جمع کند اما تغییر زیادی در قیمت صورت نگرفت و فقط فشار فروش کمتر شد.
سهام فروس ، روی حمایت خود قرار دارد و دوروز پیش از روی همین ناحیه حمایتی سعی در بازگشت داشت که دوباره با فشار فروش و بازار منفی مواجه شد و منفی شد، این حمایت که در حال حاظر با آن درگیر است حمایتی خوب و به نسبت قوی است که اگر ان را نیز مانند حمایت های قبلی از دست دهد.

سهام فروس میتواند تا ۲۰_۲۵درصد دیگر نیز نزول کند، اگر به چارت سهام فروس دقت کنید این سهم تشکیل الگو سقف و مف دوقلو را داده است و در حال حاظر در اخر بازو نزولی قرار دارد و میتوان از همین ناحیه به بازگشت قیمت امیدوار بود. ا

ما در صورتی که این حمایت نیز از دست برود قیمت سهام فروس به قیمت های سال گذشته این سهم می‌رسد، جو روانی بازار و روند کلی بازار و همچنین اخبار سهم میتواند نقش مهمی در روند سهام داشته باشند.

حمایت ها و مقاومت های سهام فروس :

اولین مقاومت :۲۶۰۰۰ دومین مقاومت :۳۰۰۰۰ سومین مقاومت :۳۴۰۰۰ چهارمین مقاومت :۴۱۰۰۰ اولین حمایت :۲۲۰۰۰ دومین حمایت:۱۷۰۰۰

تحلیل تکنیکال سهام فروس
تحلیل تکنیکال فروس
حتما بخوانید
تحلیل تکنیکال سهم شپلی 25 مهر 1400
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.