تحلیل هفته | بیست و پنجم بهمن ماه 98 | دوران بازگشت سرمایه | سایت جامع بورس ایران
تحلیل هفتگی بهمن ماه
  1. خانه
  2. تحلیل بنیادی بورس
  3. تحلیل هفته|بیست و پنجم بهمن ماه ۹۸
تحلیل بنیادی بورس

تحلیل هفته|بیست و پنجم بهمن ماه ۹۸

تحلیل هفته|بیست و پنجم بهمن ماه ۹۸ در تحلیل هفته بیست و پنجم بهمن ماه ۹۸ سایت جامع بورس ایران به بررسی دوران بازگشت سرمایه پرداختیم . سود خالص به ارزش بازار ، شاخصی است که نشان می دهد سرمایه چند ساله باز می گردد با این نرخ سود سپرده…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تحلیل هفته|بیست و پنجم بهمن ماه ۹۸

در تحلیل هفته بیست و پنجم بهمن ماه ۹۸ سایت جامع بورس ایران به بررسی دوران بازگشت سرمایه پرداختیم .

سود خالص به ارزش بازار ، شاخصی است که نشان می دهد سرمایه چند ساله باز می گردد

با این نرخ سود سپرده ، سرمایه ها باید پنج ساله باز گردد

در آمریکا ۹۰ درصد شرکتهای موفق بازگشت سرمایه چهار ساله است

۲۶ شرکت بورسی ، سرمایه پنج ساله باز می گردد

۴۸ شرکت دوران بازگشت سرمایه بین پنج تا ١٠ سال است

۱۲۸ شرکت دوران بازگشت سرمایه بین ١٠ تا ٢٠ سال است

۱۳۹ شرکت بازگشت سرمایه بین ٢٠ سال تا ۵٠ سال است

۱۲۲ شرکت بازگشت سرمایه بین ۵٠ سال تا ١٠٠ سال است

۱۱۱ شرکت زیان ده هستند

محمدحسین ادیب ٬ پژوهشگر ریسک

حتما بخوانید
تحلیل بنیادی بورس | ۲۹ اردیبهشت
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.