نماد فخاس را تکنیکال بررسی کنیم | سایت آموزش بورس ایران
نماد فخاس
  1. خانه
  2. تحلیل تکنیکال بورس
  3. نماد فخاس را تکنیکال بررسی کنیم
تحلیل تکنیکال بورس

نماد فخاس را تکنیکال بررسی کنیم

نماد فخاس را تکنیکال بررسی کنیم نماد فخاس امروز معاملات امیدوار کننده ای داشت و برخلاف بازار که عمدتا منفی بود سهام فخاس در اخروقت با ۲/۵%مثبت به معاملات خود پایان داد این سهم در اوایل بازار ۵%-بود که در ادامه بازار توانست از رنج منفی خارج و مثبت شود…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

نماد فخاس را تکنیکال بررسی کنیم

نماد فخاس امروز معاملات امیدوار کننده ای داشت و برخلاف بازار که عمدتا منفی بود سهام فخاس در اخروقت با ۲/۵%مثبت به معاملات خود پایان داد این سهم در اوایل بازار ۵%-بود که در ادامه بازار توانست از رنج منفی خارج و مثبت شود البته حقوقی نیز در معاملات امروز بی تاثیر نبود و ۵۰%از حجم معاملات امروز را به خود اختصاص داد و خریدار بود.
سهام فخاس پس از اصلاح تقریبا ۳۵% معاملات امیدوار کننده ای دارد و میتواند در مرحله اول به سمت ۴۵۰۰۰ رشد کند و در ادامه در صورت شکست این مقاومت تا قیمت نا قبل ریزش یعنی۵۵۵۰۰نیز صعود داشته باشد.

حمایت ها و مقاومت های سهام فخاس :

اولین حمایت :۳۸۵۰۰ دومین حمایت :۳۳۰۰۰ سومین حمایت :۲۸۰۰۰ اولین مقاومت :۴۵۰۰۰ دومین مقاومت :۵۵۵۰۰

تحلیل تکنیکال سهام فخاس

حتما بخوانید
تحلیل تکنیکال نماد آریان | 7 مهر ۹۹