عملکرد خرداد ماه سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا | سایت آموزش بورس ایران
گروه صنعتی رنا
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. عملکرد خرداد ماه سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا
اخبار مجامع بورسی

عملکرد خرداد ماه سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا

عملکرد خرداد ماه سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، فروشنده و خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۴۳ میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال سود کسب کرد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، …
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

عملکرد خرداد ماه سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا

شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، فروشنده و خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۴۳ میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال سود کسب کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)،  ” ورنا ” با سرمایه ۷ هزار و ۹۶۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

این شرکت با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۰ هزار و ۴۷۰ میلیارد و ۱۸۹ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۷۱ هزار و ۳۵ میلیارد و ۲۴۶ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۱۸۵میلیارد و ۴۴۴ میلیون ریال به ۱۰ هزار و ۶۵۵ میلیارد و ۶۳۳ میلیون ریال رسید.

ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا نیز با افزایش ۲۲ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۷۰۶ میلیون ریال مبلغ۹۳ هزار و ۷۳۹ میلیارد و ۹۵۲ میلیون ریال محاسبه شد.

شستا” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۱۵۵ میلیارد و ۲۱۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۹۸ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۴۳ میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال سود کسب کرد .

شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا طی دوره یک ماهه منتهی به خرداد ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۳۴۰ میلیارد و ۶۵۷ میلیون ریال خریداری کرد.

حتما بخوانید
عرضه اولیه بپيوند کشف قیمت شد

منبع : پایگاه خبری بازار سرمایه ایران