شفاف سازی در خصوص شایعه یا خبر ستران | سایت آموزش بورس ایران
خبر ستران
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. شفاف سازی در خصوص شایعه یا خبر ستران
اخبار مجامع بورسی

شفاف سازی در خصوص شایعه یا خبر ستران

شفاف سازی در خصوص شایعه یا خبر ستران شرکت سیمان تهران – نماد: ستران موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

شفاف سازی در خصوص شایعه یا خبر ستران

شرکت سیمان تهران – نماد: ستران

موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به استحضار می رساند مطابق نامه پیوست بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

منبع : کدال

حتما بخوانید
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه کلوند
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.