اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ره آورد ثابت | سایت آموزش بورس ایران
صورت‌های مالی میاندوره‌ای ره آورد ثابت
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ره آورد ثابت
اخبار مجامع بورسی

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ره آورد ثابت

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ره آورد ثابت ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) بخش های اصلی اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ره آورد ثابت ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)صورت خالص دارایی ھاصورت سود و زیان اطلاعات و صورتھای مالی میاندوره ای شرکت: صندوق سرمایه گذاری ره…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ره آورد ثابت ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

اطلاعات و صورتھای مالی میاندوره ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن          نماد: ره آورد ثابت

سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰    کد صنعت : ۴۶۴۳۰۰۲۵

وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی ھا

کلیه ی مبالغ به میلیون ریال میباشد

صورت خالص دارایی ره آورد ثابت
صورت خالص دارایی ره آورد ثابت
صورت خالص دارایی ره آورد ثابت
صورت خالص دارایی ره آورد ثابت

 

صورت سود و زیان

کلیه ی مبالغ به میلیون ریال میباشد

صورت سود و زیاد ره آورد ثابت
صورت سود و زیاد ره آورد ثابت

 

صورت گردش خالص دارایی ھا

کلیه ی مبالغ به میلیون ریال میباشد

صورت خالص دارایی ره آورد ثابت
صورت خالص دارایی ره آورد ثابت

 

منبع: کدال

حتما بخوانید
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای قشکر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.