فعالیت ماهانه دوره قرن
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه دوره قرن
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه دوره قرن

گزارش فعالیت ماهانه دوره قرن ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ قرن شرکت: پدیده شیمی قرن سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ نماد: قرن( اکتیو ) سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۴۴۲۴۰۹ گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش فعالیت ماهانه دوره قرن ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ قرن

شرکت: پدیده شیمی قرن
سرمایه ثبت شده:
۱,۰۰۰,۰۰۰
نماد: قرن( اکتیو )
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۴۴۲۴۰۹
گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰
وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*

تولید و فروش

کلیه مبالغ به میلیون ریال است
Screenshot 1
Screenshot 2
منبع : کدال
حتما بخوانید
شرکت ارتباطات سیار ایران ۱۸۷۸ ریال سود تعیین کرد
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست