اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دزهراوی | سایت آموزش بورس ایران
صورت‌های مالی میاندوره‌ای دزهراوی
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دزهراوی
اخبار مجامع بورسی

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دزهراوی

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دزهراوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت: داروسازی زهراوی سرمایه ثبت شده:۲,۵۰۴,۰۰۰ نماد: دزهراوی سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت (ISIC):۴۳۲۳۲۰ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران اطلاعات نمایش داده شده…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دزهراوی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

شرکت: داروسازی زهراوی
سرمایه ثبت شده:۲,۵۰۴,۰۰۰
نماد: دزهراوی
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت (ISIC):۴۳۲۳۲۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰
وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
دلایل اصلاح:در اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) در سوذ و زیان ، هزینه‏‌هاى فروش، ادارى و عمومى در هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی) ثبت گردیده بود
صورت سود و زیان
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
jadval 4
منبع : کدال
حتما بخوانید
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی شبهرن
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.