اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای کحافظ | سایت آموزش بورس ایران
صورت‌های مالی میاندوره‌ای کحافظ
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای کحافظ
اخبار مجامع بورسی

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای کحافظ

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای کحافظ دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ سرمایه ثبت شده:۱,۴۶۸,۹۲۴ نماد: کحافظ سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۴۹۹۳۱۳ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران اطلاعات…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای کحافظ

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ
سرمایه ثبت شده:۱,۴۶۸,۹۲۴
نماد: کحافظ
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۴۹۹۳۱۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰
وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

صورت سود و زیان
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
jadval 6
منبع : کدال
حتما بخوانید
مروری بر عملکرد یک ساله سرمایه ‎گذاری صنعت نفت
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.