اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای برکت | سایت آموزش بورس ایران
صورت‌های مالی میاندوره‌ای برکت
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای برکت
اخبار مجامع بورسی

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای برکت

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای برکت دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت: گروه دارویی برکت سرمایه ثبت شده:۵,۸۰۰,۰۰۰ نماد: برکت سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۴۳۹۹۰۵ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران اطلاعات نمایش داده…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای برکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

شرکت: گروه دارویی برکت
سرمایه ثبت شده:۵,۸۰۰,۰۰۰
نماد: برکت
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۴۳۹۹۰۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰
وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
jadval 5
منبع : کدال
حتما بخوانید
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده گل گهر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.