تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری برکت نیکو | سایت آموزش بورس ایران
صندوق سرمایه گذاری برکت نیکو
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری برکت نیکو
اخبار مجامع بورسی

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری برکت نیکو

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری برکت نیکو تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت) زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری : پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۹…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری برکت نیکو

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت)

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری :

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۹ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه :

استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی
تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق
استماع گزارش حسابرس راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی توسط مدیر اجرا
تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای    تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای  درصد مالکیت

بنیاد برکت                                                                                ۹۵۰                                        ۵۰

کارگزاری تدبیرگران فردا                                                               ۵۰                                           ۵
جمع                                                                                       ۱۰۰۰                                      ۱۰۰

حتما بخوانید
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه وگستر

اعضای هیئت رئیسه :
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم حسین زرافشان (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مجید جباری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سمیرا پرتوی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی علیدادی (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق :
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکن                                          نام رکن                                     شناسه ملی
مدیر صندوق                                 کارگزاری تدبیرگران فردا                      ۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲
مدیر ثبت صندوق                           کارگزاری تدبیرگران فردا                      ۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲
متولی صندوق                                حسابرسی فاطر                            ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴
حسابرس صندوق                     موسسه حسابرسی مفید راهبر              ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱
ضامن نقدشوندگی                        صندوق بنیاد برکت                            ۱۰۱۰۳۵۰۴۲۴۰
مدیر اجرا صندوق                      بنیاد اجتماعی برکت احسان                   ۱۴۰۰۷۴۴۲۱۰۴

حتما بخوانید
شفاف سازی در خصوص شایعه یا خبر بیمه ما

تصمیمات مجمع :
تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.
اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورت های مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورت های مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ تصویب گردید.
تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
• دنیای اقتصاد
تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تصمیمات مجمع برکت نیکو
تصمیمات مجمع برکت نیکو

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:
سمت رکن                       نام رکن                    شناسه ملی           نام نماینده              کدملی نماینده       وضعیت عضویت
مدیر صندوق            کارگزاری تدبیرگران فردا        ۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲         محسن رحمتی          ۰۰۷۱۰۲۸۴۶۳             ابقا
مدیر ثبت صندوق      کارگزاری تدبیرگران فردا        ۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲         محسن رحمتی          ۰۰۷۱۰۲۸۴۶۳             ابقا
متولی صندوق         حسابرسی فاطر                 ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴        محمدرضا نادریان         ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴             ابقا
حسابرس صندوق     موسسه حسابرسی مفید راهبر ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱    هوشنگ نادریان          ۳۷۸۱۸۵۶۳۶۴             ابقا
ضامن نقدشوندگی   صندوق بنیاد برکت               ۱۰۱۰۳۵۰۴۲۴۰         سعید جعفری            ۱۴۶۰۹۵۶۷۲۹             ابقا
مدیر اجرا صندوق      بنیاد اجتماعی برکت احسان   ۱۴۰۰۷۴۴۲۱۰۴     سید امیر حسین مدنی   ۰۰۶۹۶۷۰۰۵۶            ابقا
مجمع به آقا/خانم فرامرز بیگوند با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.
رئیس مجمع                          ناظرمجمع                      ناظرمجمع                   منشی مجمع

حتما بخوانید
شرکت توسعه و عمران امید در بورس درج شد

منبع: کدال

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.