معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره | سایت آموزش بورس ایران
اعضای هیئت مدیره
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
اخبار مجامع بورسی

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره بسمه تعالی اطلاعیه شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری نماد : ثزاگرس                                                   …
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری

نماد : ثزاگرس                                                              کد صنعت : ۷۰۱۰۰۶

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل
شماره پیگیری: ۶۳۱۰۲۵
بدین وسیله به اطلاع می رساند باستناد مصوبۀ مجمع ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ و جلسۀ هیئت مدیرۀ ۱۷/۰۲/۱۳۹۹ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هر یک به شرح جدول ذیل می باشد:

szagros

نام مدیر عامل                                           کد ملی                                    مدرک تحصیلی
افشار شهبازی تک آبی                         ۴۶۸۹۵۸۶۷۸۰                               دکترای حسابداری

منبع : کدال

حتما بخوانید
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه ساوه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.