تحلیل تکنیکال دعبید | 11 شهریور 99 | سایت آموزش بورس ایران
تحلیل تکنیکال سهام دعبید
  1. خانه
  2. تحلیل تکنیکال بورس
  3. تحلیل تکنیکال دعبید | ۱۱ شهریور ۹۹
تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال دعبید | ۱۱ شهریور ۹۹

تحلیل تکنیکال دعبید | ۱۱ شهریور ۹۹ سهام دعبید بعد از رسیدن به اولین مقاومت خود نتوانست این مقاومت را بکشند و دوباره منفی شد، ۵% پایین تر از قیمت امروز حمایت این سهم قراردارد که چندی پیش سهام دعبید از همین ناحیه برگشت. اندیکاتور ایچیموکو کاملا نزولی شده است،…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تحلیل تکنیکال دعبید | ۱۱ شهریور ۹۹

سهام دعبید بعد از رسیدن به اولین مقاومت خود نتوانست این مقاومت را بکشند و دوباره منفی شد، ۵% پایین تر از قیمت امروز حمایت این سهم قراردارد که چندی پیش سهام دعبید از همین ناحیه برگشت.

اندیکاتور ایچیموکو کاملا نزولی شده است، سهام دعبید از سقف قیمتی خود حدود ۴۰%فاصله دارد و در صورتی که حمایت پیش رو خود را نیز از دست بدهد آنگاه نزول بیشتر این سهم حتی تا ۲۰% و ۴۰% دور از انتظار نیست.

حمایت ها و مقاومت های سهام دعبید :

اولین مقاومت : ۳۸۰۰۰ دومین مقاومت :۴۲۰۰۰ سومین مقاومت :۴۷۰۰۰ اولین حمایت :۳۳۰۰۰ دومین حمایت :۲۶۰۰۰

تحلیل تکنیکال سهام دعبید
تحلیل تکنیکال دعبید
حتما بخوانید
تحلیل تکنیکال نماد شبهرن | 8 مهر ۹۹
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.