تحلیل تکنیکال غگل | ۱۶ فروردین ۹۹ | سایت آموزش بورس ایران
تحلیل تکنیکال غگل
  1. خانه
  2. تحلیل تکنیکال بورس
  3. تحلیل تکنیکال غگل | ۱۶ فروردین ۹۹
تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال غگل | ۱۶ فروردین ۹۹

تحلیل تکنیکال غگل | ۱۶ فروردین ۹۹ تحلیل غگل در چارت غگل شاهد نزول قیمت غگل هستیم ٬ در پیش روی این نزول حمایت ۶۰۰۰ را مشاهده میکنیم و با توجه به اشباع فروش در استوک استیک و سیگنال تنکانسن ایچیموکو ٬ احتمال نزول قیمت غگل به ۶۰۰۰ را داده…
۲ دیدگاه
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تحلیل تکنیکال غگل | ۱۶ فروردین ۹۹

تحلیل غگل

در چارت غگل شاهد نزول قیمت غگل هستیم ٬ در پیش روی این نزول حمایت ۶۰۰۰ را مشاهده میکنیم و با توجه به اشباع فروش در استوک استیک و سیگنال تنکانسن ایچیموکو ٬ احتمال نزول قیمت غگل به ۶۰۰۰ را داده و با توجه به سیگنال های میان مدت و بلندمدت ایچیموکو در صورتی که قیمت نتواند حمایت ۶۰۰۰ را بشکند مجدد می تواند به سمت قیمت ۷۰۰۰ صعود کند .

ولی در صورت شکست حمایت ۶۰۰۰ شاهد تغییر روند این سهام از صعودی به نزولی خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال غگل
تحلیل تکنیکال غگل| گلوکوزان
حتما بخوانید
تحلیل تکنیکال وایران | 13 اردیبهشت 99

۲ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.