تحلیل تکنیکال فاراک | ۱۶ فروردین ۹۹ | سایت آموزش بورس ایران
تحلیل تکنیکال فاراک
  1. خانه
  2. تحلیل تکنیکال بورس
  3. تحلیل تکنیکال فاراک | ۱۶ فروردین ۹۹
تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال فاراک | ۱۶ فروردین ۹۹

تحلیل تکنیکال فاراک|۱۶ فروردین ۹۹ تحلیل فاراک از نظر تکنیکال ٬ سیگنال های کوتاه مدت و میان مدت فاراک صعودی است ولی با توجه به مقاومت قوی ۷۶۰۰ و همچنین اشباع فروش در استوک استیک ٬ احتمال کمی صعود حداکثر تا قیمت ۷۶۰۰ و بعد نزول قیمت فاراک و رسیدن…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تحلیل تکنیکال فاراک|۱۶ فروردین ۹۹

تحلیل فاراک

از نظر تکنیکال ٬ سیگنال های کوتاه مدت و میان مدت فاراک صعودی است ولی با توجه به مقاومت قوی ۷۶۰۰ و همچنین اشباع فروش در استوک استیک ٬ احتمال کمی صعود حداکثر تا قیمت ۷۶۰۰ و بعد نزول قیمت فاراک و رسیدن به حمایت ۶۳۰۰ و در صورت شکست این حمایت به قیمت ۵۴۵۰ را خواهیم داشت.

تحلیل تکنیکال فاراک
تحلیل تکنیکال فاراک | ماشین سازی اراک

حتما بخوانید
تحلیل تکنیکال تپکو | 6 خرداد 99

بدون دیدگاه

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.