سود پیش بینی شده (EPS) و تعدیل سود | سایت آموزش بورس ایران
سود پیش بینی شده (EPS)
  1. خانه
  2. آموزش بورس
  3. سود پیش بینی شده (EPS) و تعدیل سود
آموزش بورس

سود پیش بینی شده (EPS) و تعدیل سود

سود پیش بینی شده (EPS) و تعدیل سود بخش های اصلی سود پیش بینی شده (EPS) و تعدیل سودتعدیل سود یعنی چه؟تعدیل سود مثبت و منفی چیست؟EPS چیست؟ تعدیل سود در سهام در واقع می توان گفت چشم انداز یک ساله آینده یک شرکت است. در واقع اکثر شرکت ها…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

سود پیش بینی شده (EPS) و تعدیل سود

تعدیل سود در سهام در واقع می توان گفت چشم انداز یک ساله آینده یک شرکت است. در واقع اکثر شرکت ها در ماه پایانی هر سال مال بودجه سال آینده شرکت را نیز منتشر می کنند.

پیش بینی مقدار سود هر سهام در شرکت ها جزء اطلاعات مهم نوشته شده در بودجه شرکت ها می باشد.

به طور مثال می توان گفت که یک شرکت در اسفند سال ۹۷ پیش بینی می کند که در پایان سال مالی که سال ۹۸ می باشد به هر کدام از سرمایه گذاران خود به ازای هر ۲۰۰ تومان سود بپردازد.

در واقع می توان گفت برای سهامداران آن شرکت نکته مهم پیش بینی شرکت ها می باشد چرا که باعث مشخص شدن چشم انداز شرکت در یک سال آینده می شود.

EPS پیش بینی شده همان پیش بینی سود سهام می باشد که توسط هر شرکت یا تحلیل گران مستقلی است که برای سال آینده مالی تخمین زده می شود.

در واقع می توان گفت که ارائه پیش بینی سود شرکت ها فقط به کشور ما اختصاص نداشته و توسط نهادهای متفاوتی در سطح جهان ارائه می شود.

تعدیل سود

تعدیل سود یعنی چه؟

به تمامی تغییراتی که در سود پیش بینی شده شرکت ها در بورس ایجاد می شود تعدیل سود در سهام می گویند که امکان منفی و مثبت بودن آن وجود دارد. به طور کلی مفهوم تعدیل در اوایل دوره با سودی که محقق نشده است در انتهای دوره مالی برآورد می شود.

حتما بخوانید
حمایت و مقاومت در تحلیل بورس

در گذشته تمامی شرکت ها موظف به ارائه گزارشات میان دوره ای و به صورت سه ماهه بودند که طی دوره های سه ماهه عملکرد شرکت را بررسی و مورد ارزیابی قرار دهند.

در صورت بررسی عملکرد شرکت و مقایسه آن با بودجه واقعی خود و همچنین بودجه پیش بینی شده بتوانند پیش بینی جدید خود را از میزان سودی که شرکت دارد در جهت عملکرد واقعی خودشان به بازار ارائه کنند.

اما درحال حاضر تمامی شرکت ها موظف نیستند که عملکرد و EPS و تعدیلات خود را به طور مستمر گزارش دهند و این امر بر عهده تحلیلگران می باشد. برای مثال پیش بینی سود برخی شرکت ها در سایت ها ارائه می شود.

در واقع  تعریف کلی تر برای تعدیل سود در سهام این است که اگر یک شرکت با توجه به قسمت های متفاوت موجود در آن در قسمت امور مالی درآمد حاصل از سرمایه گذاری سود خودش را کاهش یا افزایش دهد در حالی که سود سهم شرکت در طول کل سال تغییر کند تعدیل سود می باشد.

تعدیل سود مثبت و منفی

تعدیل سود مثبت و منفی چیست؟

در صورتی که سود یک شرکت صعودی شود و افزایش داشته باشد در پیش بینی جدیدی که انجام می شود به آن تعدیل سود مثبت در بورس گفته می شود و در صورتی که سود شرکت نزولی شود و کاهش داشته باشد به آن تعدیل سود منفی گفته می شود.

برای مثال: فرض کنید که شرکتی در پایان سال ۹۷ پیش بینی کرده است که مبلغ ۲۰۰ تومان سود به ازای هر سهام کسب می کند.

حتما بخوانید
مقایسه معاملات آتی کالا و آتی سبد سهام ( آتی شاخص)

اما با گذشت مدتی و با بررسی عملکرد کیفی شرکت در این زمان پیش بینی خود را تغییر می دهد و از ۲۰۰ تومان آن را به ۲۱۰ تومان افزایش می دهد. به این افزایش قیمت که با تغییر در قیمت اولیه می باشد تعدیل سود مثبت می گویند.

اما اگر شرکت نام برده بعد از گذشت چند ماه و بررسی عملکرد ۶ ماهه خود متوجه شد که سود ۲۱۰ تومانی برای شرکت عملا ممکن نیست پیش بینی سود خود را به ۱۹۵ تومان کاهش می دهد در این حالت می توان گفت که تغییر در قیمت اولیه تعدیل سود در سهام منفی است.

پس در نتیجه به تمامی تغییراتی  که در چنین مسائلی مورد بازبینی و بررسی قرار می گیرد تعدیل سود می گویند و تمامی سرمایه گذاران باید برای تصمیم گیری های خود به تعدیل سود شرکت ها توجه کافی داشته باشند.

نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد این است که تغییرات  در قیمت سهم بعد از تعدیل چه مثبت و چه منفی باعث اثر گذاری مثبت و مستقیمی بر قیمت سهام می شود و موجب افزایش و یا کاهش قیمت سهام می شود پس در نتیجه باید در این زمینه دقت را داشته باشید.

EPS چیست

EPS چیست؟

EPS مخفف کلمه earning per share یعنی سود هر سهم می باشد. هر زمان سود سهم را بعد از کسر مالیات به تعداد سهام تقسیم کنیم سود هر سهم بدست می آید.

EPS تحقق یافته: می توان گفت شامل هر سود سهمی است که در دوره مالی گذشته به هر سهم تعلق یافته.

حتما بخوانید
حق تقدم سهام

EPS پیش بینی شده: سود هر سهامی که یک شرکت برای سال مالی آینده که در پیش است پیش بینی می کند( که ارائه EPS پیش بینی شده در ایران متوقف شده است)

تعدیل EPS: در صورتی که در ابتدای سال مال یک شرکت EPS خودش را پیش بینی کند می توان گفت از نوع EPS پیش بینی شده است. اما در برخی مواقع این سود گاهی بیشتر و گاهی کمتر از پیش بینی در می آید. می توان گفت با بررسی این که مشخص کنیم سود پیش بینی شده بیشتر یا کمتر در می آید یعنی تعدیل EPS.

به طور کلی مهم ترین متغییرها در تعیین قیمت سهم همان نسبت قیمت به درآمد می باشد. EPS معمولا در معاملات نادیده گرفته می شود که یکی از جنبه های بسیار مهم آن به شمار می رود و میزان سرمایه برای ایجاد درآمد خالص می باشد.

در حالی که دو شرکت وجود داشته باشند هر دو می توانند دارای رقم EPS یکسانی باشند اما یکی از آن ها EPS را با سرمایه بسیار کمتری به دست آورد در این حالت می توان گفت شرکتی که با سود کمتر این رقم را بدست آورده قطعا نسبت به شرکت دیگر کارآمد تر است و اگر از نظر فاکتورهای دیگر برابر باشد معمولا یک شرکت خوب برای سرمایه گذاری به حساب می آید.

تمام سرمایه گذاران باید آگاه باشند که EPS دستکاری نشده باشد و این یک فاکتور بسیار مهم برای سرمایه گذاران محسوب می شود.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.