افشای اطلاعات بااهمیت وآذر | سایت آموزش بورس ایران
افشای اطلاعات بااهمیت وآذر
 1. خانه
 2. اخبار مجامع بورسی
 3. افشای اطلاعات بااهمیت وآذر
اخبار مجامع بورسی

افشای اطلاعات بااهمیت وآذر

افشای اطلاعات بااهمیت وآذر بخش های اصلی افشای اطلاعات بااهمیت وآذرافشای اطلاعات بااهمیت وآذرافشای اطلاعات با اهمیت وآذر – (تحصیل سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ افشای اطلاعات بااهمیت وآذر افشای اطلاعات با اهمیت وآذر – (تحصیل سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت: شرکت…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

افشای اطلاعات بااهمیت وآذر

افشای اطلاعات بااهمیت وآذر

افشای اطلاعات با اهمیت وآذر – (تحصیل سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

شرکت: شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان سرمایه ثبت شده: ۲۰۰۰۰۰
نماد: وآذر سرمایه ثبت نشده: ۰
کد صنعت (ISIC): ۷۰۹۹۰۲ شماره پیگیری:۶۵۵۰۶۶
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران

 اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد.

 عنوان موضوع افشاء: تحصیل سهام – گروه الف
  تاریخ تحصیل
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
  شرایط تسویه
۱-همزمان با انعقاد قرارداد ۱۰۰ میلیارد ریالچک شماره ۸۹۳۴۳۵ بانک سرمایه سررسید ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۲-مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال طی ۴فقره چک به شماره های ۸۹۳۴۳۶ الی ۸۹۳۴۳۹ به صورت ماهانه از ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۳-الباقی به صورت پرداخت آتی در ۹ قسط با تنفس ۶ماهه پس از اتمام تعهدات بند ۲ ۳۰۰میلیارد ریال در ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۳۰۰میلیارد ریال در ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ۳۰۰میلیارد ریال در ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۶۵۰میلیارد ریال در ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ۶۵۰میلیارد ریال در ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۶۵۰میلیارد ریال در ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ۶۵۰میلیارد ریال در ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۰۰۰میلیارد ریال در ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ۱۰۰۰میلیارد ریال در ۱۴۰۲/۰۳/۰۵
  جزئیات تحصیل
  شرکت تحصیل شده
مجتمع فولاد صائب (سهامی خاص)
  درصد خریداری شده
۳۰.۵ درصد
  قیمت هر سهم
۶,۵۵۷ ریال
  جمع مبلغ معامله
۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
  درصد مالکیت ناشر در شرکت خریداری شده
  درصد مالکیت قبلی
۲۰ درصد
  بهای تمام شده مالکیت قبلی
۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
  درصد خریداری شده جاری
۳۰.۵ درصد
  مجموع درصد مالکیت ناشر در شرکت خریداری شده
۵۰.۵ درصد
  شرح موضوع شامل شرایط شرکت مقابل (بورسی، غیر بورسی، خارجی و موضوع فعالیت آن شرکت)
شرکت غیر بورسی داخلی با موضوع فعالیت تولید آهن اسفنجی – شمش فولادی – انواع مقاطع سنگین فولادی و میلگرد شاخه ای و کلاف

منبع : کدال

حتما بخوانید
گزارش فعالیت ماهانه قشکر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.