وگستر
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه وگستر
اخبار مجامع بورسی

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه وگستر

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ وگستر وگستر موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان نماد: وگستر(ذوگستر) الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ وگستر

وگستر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

نماد: وگستر(ذوگستر)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ درمحل  کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج، سالن همایش شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

Screenshot 1

منبع : کدال

حتما بخوانید
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست