گزارش فعالیت ماهانه توریل | سایت آموزش بورس ایران
فعالیت ماهانه توریل
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه توریل
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه توریل

گزارش فعالیت ماهانه توریل دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ توریل شرکت:توکا ریل سرمایه ثبت شده:۳,۲۰۰,۰۰۰ نماد: توریل سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۶۰۱۰۰۱ گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در فرابورس ایران اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد* منبع…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش فعالیت ماهانه توریل دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ توریل

شرکت:توکا ریل
سرمایه ثبت شده:۳,۲۰۰,۰۰۰
نماد: توریل
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۶۰۱۰۰۱
گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰
وضعیت ناشر:پذیرفته شده در فرابورس ایران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*
Screenshot 1 4
منبع : کدال
حتما بخوانید
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه شدوص
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.