افشای اطلاعات با اهمیت سیلام | سایت آموزش بورس ایران
افشای اطلاعات با اهمیت سیلام
 1. خانه
 2. اخبار مجامع بورسی
 3. افشای اطلاعات با اهمیت سیلام
اخبار مجامع بورسی

افشای اطلاعات با اهمیت سیلام

افشای اطلاعات با اهمیت سیلام بخش های اصلی افشای اطلاعات با اهمیت سیلامافشای اطلاعات با اهمیت سیلام(دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ افشای اطلاعات با اهمیت سیلام (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

افشای اطلاعات با اهمیت سیلام

افشای اطلاعات با اهمیت سیلام

(دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شرکت: شرکت سیمان ایلام سرمایه ثبت شده: ۴۱۲۵۰۰
نماد: سیلام سرمایه ثبت نشده: ۷۸۷۵۰۰
کد صنعت (ISIC): ۵۳۹۴۳۱ شماره پیگیری:۶۴۹۲۹۹
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران
 اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد.
عنوان موضوع افشاء: دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف
  تاریخ دریافت مجوز
۱۳۹۹/۰۴/۱۱
  تاریخ مؤثر اعمال مجوز
۱۳۹۹/۰۴/۱۱
  مرجع صادر کننده مجوز
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
  تغییرات
  نوع محصول/خدمت
سیمان خاکستری
  نرخ قبلی
۱,۸۴۱,۲۸۰ ریال
  نرخ جدید
۲,۳۹۳,۲۵۰ ریال
  مشخصات محصول
  مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل
۱,۴۹۴,۴۲۱ میلیون ریال
  نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به کل درآمد شرکت در سال مالی قبل
۷۹ درصد
  شرح
بر اساس نامه شماره ۶۷۰۴۷ انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان که پیوست اطلاعیه می باشد.

منبع : کدال

حتما بخوانید
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی غویتا
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.