گزارش فعالیت ماهانه شرانل | سایت آموزش بورس ایران
فعالیت ماهانه شرانل
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه شرانل
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه شرانل

گزارش فعالیت ماهانه شرانل دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ شرانل شرکت: نفت ایرانول سرمایه ثبت شده:۲,۰۰۰,۰۰۰ نماد: شرانل ( شرانول ) سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۲۳۰۸۰۲ گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در فرابورس ایران اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش فعالیت ماهانه شرانل دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ شرانل

شرکت: نفت ایرانول
سرمایه ثبت شده:۲,۰۰۰,۰۰۰
نماد: شرانل ( شرانول )
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۲۳۰۸۰۲
گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰
وضعیت ناشر:پذیرفته شده در فرابورس ایران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*
ولید و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال استjadval 7
جمع :                           ۳,۶۵۲,۵۷۰                                      ۳,۶۵۲,۵۷۰                ۲,۵۵۸,۸۴۸                  ۶,۲۱۱,۴۱۸              ۶,۳۲۳,۳۱۰
منبع : کدال
حتما بخوانید
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده فرابورس
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.