گزارش فعالیت ماهانه خموتور | سایت آموزش بورس ایران
فعالیت ماهانه خموتور
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه خموتور
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه خموتور

گزارشفعالیت ماهانه خموتور دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ خموتور شرکت: موتورسازان تراکتورسازی ایران سرمایه ثبت شده:۱,۴۲۸,۸۴۰ نماد: خموتور سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۳۴۱۰۰۹ گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارشفعالیت ماهانه خموتور دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ خموتور

شرکت: موتورسازان تراکتورسازی ایران
سرمایه ثبت شده:۱,۴۲۸,۸۴۰
نماد: خموتور
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۳۴۱۰۰۹
گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰
وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*
تولید و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
Screenshot 2 3
Screenshot 3 2
منبع : کدال
حتما بخوانید
مشخصات کمیته حسابرسی ساروم
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.