سرمایه گذاری پارس
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس
اخبار مجامع بورسی

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری دستور جلسه : تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق – سایر بخش های امیدنامه سایر موارد منبع: کدال حتما بخوانیدگزارش فعالیت ماهانه دوره قرن
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس

موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

دستور جلسه :

  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق – سایر بخش های امیدنامه
  • سایر موارد

منبع: کدال

حتما بخوانید
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ثغرب
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست