آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس | سایت آموزش بورس ایران
سرمایه گذاری پارس
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس
اخبار مجامع بورسی

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری دستور جلسه : تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق – سایر بخش های امیدنامه سایر موارد منبع: کدال حتما بخوانیدتصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاري…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس

موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

دستور جلسه :

  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق – سایر بخش های امیدنامه
  • سایر موارد

منبع: کدال

حتما بخوانید
گزارش فعالیت ماهانه نوری
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.