خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه | سایت آموزش بورس ایران
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
اخبار مجامع بورسی

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)پخش خلاصه تصمیمات مجمع عمومی اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد دلایل اصلاح:پاداش اعضای هیئت مدیره به صورت خالص درج شده که اصلاح انجام شد ،پاداش اعضای هیئت مدیره به صورت خالص درج شده که…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)پخش

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:پاداش اعضای هیئت مدیره به صورت خالص درج شده که اصلاح انجام شد ،پاداش اعضای هیئت مدیره به صورت خالص درج شده که اصلاح انجام شد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت پخش البرز – نماد: پخش
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ درمحل  خیابان جمهوری اسلامی-تقاطع پل حافظ-بازار چارسو-طبقه ۷سالن اجتماعات   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
ایران دارو ۲۷۳۵ ۰ %
تولیددارو ۲۷۳۵ ۰ %
گروه داروئی سبحان ۳۱۶۱ ۰ %
سایر ۵۰۱۴۷۶ ۰.۰۵ %
سرمایه گذاری اعتلاء البرز ۱۶۳۴۶۴۵۴ ۱.۷۲ %
سبحان دارو ۱۰۱۵۰۰۹۱۷ ۱۶.۹۲ %
البرزدارو ۱۷۵۰۴۳۸۰۷ ۲۹.۱۷ %
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام ) ۵۱۳۹۳۰۴۱۸ ۸۵.۶۶ %
جمع ۸۰۷۳۳۱۷۰۳ ۸۴.۹۸ %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم  دکتر اکبر برندگی  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  دکتر فرشید مرادی  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سید مهدی ناصری  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علیرضا خوز  به‌عنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت ایران دارو (سهامی عام) ۹۴۸۹ اصلی محمد یزدانی ۰۰۵۶۴۶۹۴۷۰ نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف لیسانس
شرکت گروه داروئی سبحان (سهامی عام) ۲۵۶۷۳ اصلی علی انوری ۰۹۴۲۲۰۳۹۲۵ عضو هیئت مدیره غیر موظف لیسانس
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) ۱۱۱۶۸ اصلی منصور افتخاری کندلجی ۱۵۸۲۴۶۳۱۰۷ رئیس هیئت مدیره غیر موظف دکترا
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز(سهامی عام) ۷۰۷۶۴ اصلی محمد جواد کربلایی طاهر ۰۰۷۰۴۶۸۵۶۷ عضو هیئت مدیره موظف دکترا
شرکت داروسازی تولید دارو ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲ اصلی عقیل آرین نژاد فیض آبادی ۶۵۱۹۶۹۶۳۹۰ عضو هیئت مدیره موظف دکترا

مشخصات مدیر عامل :

نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
شرح سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
سود (زیان) خالص

۷۷۰,۹۱۴

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

۱۴۶,۵۷۵

تعدیلات سنواتی

۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده

۱۴۶,۵۷۵

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

(۱۲۶,۰۰۰)

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

۰

سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

۲۰,۵۷۵

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

۰

سود قابل تخصیص

۷۹۱,۴۸۹

انتقال به اندوخته‌ قانونی

(۳۸,۵۴۶)

انتقال به سایر اندوخته‌ها

(۳۱)

سود (زیان) انباشته پایان دوره

۷۵۲,۹۱۲

سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)

(۶۷۴,۵۰۰)

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)

۷۸,۴۱۲

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۸۱۱

سود نقدی هر سهم (ریال)

۷۱۰

سرمایه

۹۵۰,۰۰۰

مفید راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفید راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح سال قبل – مبلغ سال جاری – مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) ۱۳,۳۳۳,۳۳۳ ۱۵,۵۵۵,۵۵۵   بابت برگزاری حداقل    جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) ۲,۰۰۰ ۳,۳۳۳ به صورت ناخالص

منبع : کدال

حتما بخوانید
آگهی دعوت سهامداران پتروشیمی جم و آبادان به مجمع سالیانه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.