گزارش فعالیت ماهانه نوری | سایت آموزش بورس ایران
گزارش فعالیت ماهانه نوری
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه نوری
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه نوری

گزارش فعالیت ماهانه نوری بخش های اصلی گزارش فعالیت ماهانه نوریگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱تولید و فروش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ شرکت: پتروشیمی نوری سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ نماد: نوری سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۴۴۱۱۲۷ گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش فعالیت ماهانه نوری

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

شرکت: پتروشیمی نوری
سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰
نماد: نوری
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۴۴۱۱۲۷
گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

 

تولید و فروش

کلیه مبالغ به میلیون ریال است
Screenshot 2
Screenshot 3
منبع : کدال
حتما بخوانید
ضرورت برگزاري کنفرانس اطلاع رسانی هجرت
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.