تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاري میعاد ایرانیان | سایت آموزش بورس ایران
سرمایه گذاري میعاد ایرانیان
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان
اخبار مجامع بورسی

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری پیرو آگهی منتشـر شده در سامانه کدال در تاریخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۹ در خصوص دعوت به مجمع صـندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۹ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سـرمایه گذاری دارای…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری میعاد ایرانیان

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری
پیرو آگهی منتشـر شده در سامانه کدال در تاریخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۹ در خصوص دعوت به مجمع صـندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۹ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سـرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار, نماینده متولی ,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه:

استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی
تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق
تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای          تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای             درصد مالکیت
بانک اقتصاد نوین                                                                              ۴۵۰۰                                                      ۴۵
ملت بیمه                                                                                      ۳۰۰۰                                                       ۳۰
شرکت تأمین سرمایه نوین                                                                 ۲۵۰۰                                                      ۲۵
جمع                                                                                             ۱۰۰۰۰                                                    ۱۰۰

حتما بخوانید
افشای اطلاعات با اهمیت سکرما

اعضای هیئت رئیسه:
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم عماد احمدی پور رودپشت (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم ابوالفضل کارگذار (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غزال کاظمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سحر فرهمندی (مدیر صندوق) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق :
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

سمت رکن                                نام رکن                                     شناسه ملی
مدیر صندوق                          تامین سرمایه نوین                          ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
متولی صندوق                      حسابرسی بهراد مشار                      ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹
ضامن نقدشوندگی                 صندوق تامین سرمایه نوین                 ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
تصمیمات مجمع:

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق
گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.
اظهار نظر حسابرس محترم صندوق دار خصوص صورت های مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورت های مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق:
روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
• دنیای اقتصاد

حتما بخوانید
افشای اطلاعات بااهمیت ساربیل

سایر موارد:
مجمع به آقا/خانم مرتضی احمدی با حق توکیلبه غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.
رئیس مجمع                   ناظرمجمع                 ناظرمجمع                            منشی مجمع

منبع : کدال

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.