تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاري اندوخته ملت | سایت آموزش بورس ایران
تصمیمات مجمع صندوق
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
اخبار مجامع بورسی

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت) زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری : پیرو آگهی منتشـر شده در سامانه کدال در تاریخ  ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع صـندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت)

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری :
پیرو آگهی منتشـر شده در سامانه کدال در تاریخ  ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع صـندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سـرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه :
استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق :
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای          تعداد واحدهای سرمایهگذاری دارای حق رای          درصدمالکیت
تامین سرمایه بانک ملت                                                                                         ۵۱۰۰                               ۵۱
ملت بانک                                                                                                           ۴۹۰۰                                ۴۹
جمع                                                                                                                 ۱۰۰۰۰                              ۱۰۰

حتما بخوانید
شفاف سازی در خصوص شایعه یا خبر خریخت

اعضای هیئت رئیسه :
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم افسانه ابراهیمی قراجه قیه (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم راضیه حججی نجف آباد (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم خاطره پهلوان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رسول رحیم نیا (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق :
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکن                               نام رکن                                                  شناسه ملی
مدیر صندوق                    تامین سرمایه بانک ملت                                   ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱
متولی صندوق                 مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی                         ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
ضامن نقدشوندگی               صندوق بانک ملت                                        ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
مدیر ثبت صندوق              تامین سرمایه بانک ملت                                   ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱
حسابرس صندوق            حسابرسی فریوران راهبرد                                 ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹
تصمیمات مجمع :

حتما بخوانید
شفاف سازي در خصوص شایعه یا خبر سیمرغ

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.
اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورت های مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق :
روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
• اطلاعات

سایر موارد:
مجمع به آقا/خانم رسول رحیم نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.
رئیس مجمع                               ناظرمجمع                           ناظرمجمع                          منشی مجمع

منبع : کدال

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.