اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی کماسه | سایت آموزش بورس ایران
اطلاع رسانی کماسه
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی کماسه
اخبار مجامع بورسی

اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی کماسه

اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی کماسه اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد* شرکت تامین ماسه ریخته گری – نماد: کماسه موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری ۶۴۰۸۶۶ و به استناد ماده…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی کماسه

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*

شرکت تامین ماسه ریخته گری – نماد: کماسه

موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی

پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری ۶۴۰۸۶۶ و به استناد ماده ۱۷ مکرر ۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.

منبع : کدال

حتما بخوانید
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای قشکر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.